Lịch Phụng Vụ tháng 06 năm 2018

Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2018

 

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho các trang mạng xã hội: Xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác.
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01/06                     18/04 Đ Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. 1Pr 4,7-13; Mc 11,11-26.
Kỷ Niệm Ngày Tấn Phong Giám Mục (2017)
Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc
02 19 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.
03 20 Tr CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26. (Không cử hành lễ thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo).
Hội dòng chầu thay Giáo phận:
– Dòng Đaminh Đức Mẹ Mân Côi Phú Cường
– Dòng Thánh Thể Nam (Hải Dương)
– Đan Viện Cát Minh (Bình Minh
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Bình Hải_H.Biên Hoà
– Gx Cẩm Tân_H.Xuân Lộc
– Gx Đức Thắng_H.Túc Trưng
– Gx Gia Yên_H.Gia Kiệm
– Gh Hà Phát_H. Hố Nai
– Gx Hải Dương_H.Hố Nai
– Gx Nam Hà_H.Xuân Lộc
– Gx Nghĩa Yên_H.Phước Lý
– Gx Thiên Bình_H.Long Thành – Gx Tín Nghĩa_H.Gia Kiệm
– Gx Xuân Long_H.An Bình
– Gx Xuân Phú_H.Túc Trưng
– Gx Xuân Long _ An Bình
04 21 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. 2Pr 1,2-7; Mc 12, 1-12.
05 22 Đ Thứ Ba. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17
06 23 X Thứ Tư. Thánh Nobertô, giám mục (Tr). 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
07 24 X Thứ Năm đầu tháng. 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
08 25 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Hs 11,1.3-4.8c-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Dầu Giây _H.An Bình
– Gx Dĩ An_H. Biên Hòa
09 26 Tr Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51 (Không cử hành lễ Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh).
10 27 X CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Bắc Minh_H.Phước Lý
– Gx Liên Kim Sơn_H.Long Thành
– Gx Ngũ Phúc_H.Hòa Thanh
– Gx Tân Lộc_H.Tân Mai
– Gx Thánh Tâm_H.Hố Nai
– Gx Thiên Phước_H.Long Thành
11 28 Đ Thứ Hai. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,6-13 (hayMùa Thường Niên: Mt 5,1-12).
12 29 X Thứ Ba. 1V 17,7-16; Mt 5,13-16.
 13 30 Tr Thứ Tư. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
14 1/5 X Thứ Năm. 1V 18,41-46; Mt 5,20-26.
15 02 X Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
16 03 X Thứ Bảy. 1V 19,19-21; Mt 5,33-37.
17 04 X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.
Ngày giỗ 
Đức cha Giuse LÊ VĂN ẤN (1974)Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Bùi Chu_H. Phú Thịnh
18 05 X Thứ Hai. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.
19 06 X Thứ Ba. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
20 07 X Thứ Tư. 2V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.
21 08 Tr Thứ Năm. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
22 09 X Thứ Sáu. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fischer, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23.
23 10 X
Tr
Thứ Bảy. 2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢGr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.
24 11 Tr CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
25 12 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 2V 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5.
26 13 X Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
27 14 X Thứ Tư. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 2V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20.
28 15 ĐĐ Thứ Năm. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29 16 Đ Thứ Sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN
30 17 X Thứ Bảy. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.
administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *