• 18/05/2024
 • Last Update 01/01/2024 11:07 sáng
 • Australia

Homepage

G.xứ An Bình

”Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao”

Giáng Sinh

Mừng Chúa Giáng Sinh 2020

Thông tin chung

Thông tin liên hệ cần thiết

+84

Liên hệ công việc xin đến trực tiếp văn phòng giáo xứ

  Đức Tin không việc làm là đức tin chết

  Thông Tin Các Hội Đoàn

  Ban Hành Giáo

  Là cầu nối quan trọng giữa Cha Xứ và cộng đoàn dân Chúa

  Ban Trị Sự Các Giới

  Ban Trị Sự Giới Gia Trưởng, Giới Hiền Mẫu, Giới Thiếu Nhi, Giới Trẻ

  Ca Đoàn Giáo Xứ

  Phụ trách chính trong các Thánh Lễ quan trọng của giáo xứ

  Ca Đoàn Hiền Mẫu

  Ca Đoàn Hiền Mẫu dùng tiếng ca để tán tụng Danh Chúa

  Ca Đoàn Thiếu Nhi

  Thiếu Nhi Thánh Thể phục vụ Thánh Lễ thiếu nhi

  Ca Đoàn Gia Trưởng

  Dùng lời hát để đưa cộng đoàn tới gần Hồng Ân của Chúa

  Latest ekit news

  Ekit Latest News

  TIN GIÁO HỘI TOÀN CẦU

  TIN GIÁO PHẬN