Tháng: Tháng Tám 2018

Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Ds 11, 25-29 “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên…

Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Kn 2, 12. 17-20 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. Trích sách…

Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 50, 5-9a “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”. Trích sách Tiên tri Isaia.  …

Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 35, 4-7a “Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”. Trích sách…

Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 1-2. 6-8 “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng…

Giáo Xứ An Bình – lễ kính Thánh MONICA bổn mạng giới Hiền Mẫu

Giáo Xứ An Bình – lễ kính Thánh MONICA https://www.facebook.com/100027236836874/videos/151564692428091/?t=177

Giáo xứ An Bình – thánh lễ khởi công xây dựng Đức Mẹ Núi Cúi 15/08/2018

 Lạy Mẹ MariaChúng con xin dâng Giáo xứ An Bình của chúng con lên Mẹ. 

Giáo Xứ An Bình – lễ kính thánh Đa Minh ngày 08/08/2018

Giáo Xứ An Bình – 08/08/2018  Lễ kính Thánh Đa Minh quan thầy khu Đa Minh.  Mừng kỷ niệm 11 năm…

Giáo xứ An Bình – Trao phần cơm nhân ái – 02/08/2018

Giáo xứ An Bình – Trao phần cơm nhân ái Cứ vào thứ 05 đầu tháng của mỗi tháng, hôm…