Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2018

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ: Xin cho các tu sĩ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, biết tìm gặp những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng.

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg. ấn bản 1999, concessio 17).
 

01
[10]                    
22
[8]                    
Tr                     Thứ Hai. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17) ; Mt 18,1-5.
02 23 Tr Thứ Ba. Các Thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23 ; Mt 18,1-5.10.
03 24 X Thứ Tư. G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.
04 25 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. G 19,21-27; Lc 10,1-12
05 26 X Thứ Sáu đầu tháng. G 38,1.12-21;40,3-5;    Lc 10,13-16.
06 27 X Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Brunô. linh mục (Tr). G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.
07 28 X
 
 
Tr
 
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16.
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4.1991): Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Đại Lộ_H.Hố Nai
– Gx Đức Mẹ HCG_H.Gia Kiệm
– Gx Gia Canh_H.Túc Trưng
– Gx Hưng Bình_H.Gia Kiệm
– Gx Kẻ Sặt_H.Hố Nai
– Gx Long Thành_H.Long Thành
–  Gx Minh Hòa_H.An Bình
– Gx Núi Đỏ_H.Xuân Lộc
– Gx Phú Tảo_H.Hố Nai
– Gx Tân Hiệp_H.Long Thành
– Gx Thái Hiệp_H.Biên Hoà
– Gh Thiên Phú_H.Long Thành
– Gx Thiên Triều_H.Tân Mai
– Gx Thiết Nham_H.Phước Lý
– Gx Thọ Lộc_H.Xuân Lộc
– Gx Tiên Chu_H.Hoà Thanh
– Gx Trúc Lâm_H.Phương Lâm
– Gx Vĩnh An_H.Túc Trưng
– Gx Xuân Lâm_H.Phương Lâm
08 29 X Thứ Hai.  Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.
09 01
[09]
X Thứ Ba. Thánh Điônysiô , giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr).Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.
10 02 X Thứ Tư. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.
11 03 X Thứ Năm. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.
12 04 X Thứ Sáu. Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.
13 05 X Thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
14 06 X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 (hay Mc 10,17-27). (Không cử hành lễ Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo.)
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Bùi Thượng_H.Tân Mai
– Gx Thành Tâm_H.Long Thành
15 07 Tr Thứ Hai. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Gl 4,22-24.26-27.31−5,1; Lc 11,29-32.
16 08 X Thứ Ba. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Gl 5,1-6;Lc 11,37-41.
17 09 Đ Thứ Tư. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.
18 10 Đ Thứ Năm. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
19 11 X Thứ Sáu. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.
20 12 X Thứ Bảy. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12
21 13 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 (hay Mc 10,42-45). Chúa nhật Truyền giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Gia Ray_H. Xuân Lộc
– Gx Hiền Hòa_H. Long Thành
– Gh Hiền Phước_H. Long Thành
– Gx Hòa Hiệp_H. Hố Nai
– Gx Tân Hương_H. Phú Thịnh
– Gx Thánh Phanxicô_H. Tân Mai
– Gx Xuân Bảo_H. Xuân Lộc
 
22 14 X Thứ Hai. Thánh Gioan-Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.
23 15 X Thứ Ba. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.
24 16 X Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr). Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.
25 17 X Thứ Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
26 18 X Thứ Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.
27 19 X Thứ Bảy. Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.
28 20 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.. Thánh vịnh tuần II. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52. (Không cử hành lễ Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông Đồ.)
    Giáo xứ chầu thay Giáo phận:
– Gx Minh Tín_H.An Bình
– Gx Phước Bình_H.Long Thành
– Gx Quảng Tâm_H. An Bình
– Gx Xuân Thiện_H.Xuân Lộc
29 21 X Thứ Hai. Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17
30 22 X Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.
31 23 X Thứ Tư. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.
administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *