Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2018

Ý CẦU NGUYỆN:

Cầu cho việc phục vụ hòa bình: Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại lướt thắng thứ ngôn ngữ của đối đầu, xung khắc.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01
[11]          
24
[9]          
Tr           Thứ Năm đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

LƯU Ý:

Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

02           25           Tm           Thứ Sáu đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Lễ I : Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II : Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III : Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.

Theo Tông Hiến ngày 10.8.1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
 

03           26           X           Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Martinô Porres. tu sĩ (Tr). Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.
04 27 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34. (Không cử hành lễ Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

– Gx Biên Hòa_H. Biên Hòa

– Gx Gia Lào_H. Xuân Lộc

– Gh Gia Phát_H. Gia Kiệm

– Gx Kim Bích_H. Hố Nai

– Gx Tâm An_H.An Bình

– Gx Thịnh An_H.Phú Thịnh

05 28 X Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.
06 29 X Thứ Ba. Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.
07 30 X Thứ Tư. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.
08 1/10 X Thứ Năm. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
09 02 Tr Thứ Sáu. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 43,1-2.4-7a; Ga 2,13-22 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch, tr. 8, 15).
10 03 Tr Thứ Bảy. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.
11 04 X

 

 CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44). (Không cử hành lễ thánh Martinô, giám mục).

Kỷ Niệm Ngày Tấn Phong Giám Mục (2004)

Đức Cha ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH

Nguyên Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

– Gx Tân Mai_H.Tân Mai

– Gx Tân Xuân_H.Xuân Lộc

– Gx Tân Yên_H.Gia Kiệm

– Gx Thái Lạc_H.Long Thành

12 05 Đ Thứ Hai. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.
13 06 X Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
14 07 X Thứ Tư. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.
15 08 X Thứ Năm. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Plm 7-20; Lc 17,20-25.
16 09 X Thứ Sáu. Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). 2Ga 4-9; Lc 17,26-37.
17 10 Tr Thứ Bảy. Thánh nữ Êlisabét Hungari. Lễ nhớ. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
18 11 X

 

 

Đ

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32.

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; 3,10-12; Lc 9,23-26 (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 41, 48 và 52).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

– Gx An Lâm_H. Phương Lâm

– Gx Bình Sơn_H. Long Thành

– Gx Đại Điền_H. Phước Lý

– Gx Hiếu Liêm_H. Phú Thịnh

– Gx Hòa Lâm_H.Phương Lâm

– Gx Martinô_H. Gia Kiệm

– Gx Thạch Lâm_H. Phương Lâm

– Gx Thiện An_H. Phú Thịnh

– Gx Tiên Lâm_H. Phương Lâm

– Gx Xuân Bắc_H. Xuân Lộc

– Gx Văn Lâm_H. Phương Lâm

19 12 X Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.
20 13 X Thứ Ba. Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
21 14 Tr Thứ Tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.
22 15 Đ Thứ Năm . Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.
23 16 X Thứ Sáu. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ(Tr). Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
24 17 Đ Thứ Bảy. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng(CD 878/90). Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; 3,10-12; Lc 9,23-26. (Sách Bài Đọc Ngoại Lịch trang 41, 48 và 52).    
25 18 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37. (Không cử hành lễ thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo).

Giáo xứ chầu thay Giáo phận:

– Gx Bình Khánh_H. Xuân Lộc

– Gx Bùi Hưng_H. Tân Mai

–  Gx Bùi Vĩnh_H. Tân Mai

– Gx Chánh Tòa_H. Xuân Lộc

– Gx Chúa Cứu Thế Phú Dòng _H. Túc Trưng

– Gx Hồng Ân _H. Xuân Lộc

– Gx Nam Hải_H. Hố Nai

– Gx Mẫu Tâm_H. Gia Kiệm

– Gx Phú Lý_H. Phú Thịnh

– Gx Phúc Lâm_H. Hố Nai

– Gx Phước Lý_H. Phước Lý

– Gx Tân Cang_H. Long Thành

– Gx Tân Vinh_H. Biên Hoà

– Gx Thạch An_H. Phú Thịnh

– Gx Thánh Gia_H. Xuân Lộc

– Gx Thái An_H. Biên Hòa

– Gx Thừa Đức_H. Xuân Lộc

– Gx Trảng Táo_H. Xuân Lộc

– Gx Xuân Kitô_H. Xuân Lộc

– Gx Xuân Tôn_H.Xuân Lộc

26 19 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4
27 20 X Thứ Ba. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
28 21 X Thứ Tư. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
29 22 X Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28.
30 23 Đ Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *