Lịch Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2018

Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho việc phục vụ hòa bình: Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại…

Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2018

Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ: Xin cho các tu sĩ biết đổi mới nhiệt…

Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2018

Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho những người trẻ ở châu Phi: Xin cho những người trẻ của lục địa…

Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2018

Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại: Xin cho các nhà kinh tế và…

Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2018

Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho linh mục đang làm việc mục vụ: Xin cho các linh mục đang mệt mỏi…

Lịch Phụng Vụ tháng 06 năm 2018

Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2018   Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các trang mạng xã hội: Xin cho các trang mạng xã…