Tháng: Tháng Mười Một 2018

Giáo Xứ An Bình kính trọng thể các Thánh Tử Đạo VN.

Ngày 18/11/2018 Giáo Xứ An Bình kính trọng thể các Thánh Tử Đạo VN. Cầu xin các Thánh Tử Đạo…

Mừng lễ quan thầy giáo lý viên GX An Bình

Hôm nay 18/11/2018, Giáo xứ An Bình kính trong thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng là ngày…

Bế mạc lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân gia đình .

Ngày 17/11/2018, Giáo Xứ An Bình long trọng kính mừng lễ các Thánh tử Đạo Việt Nam và cũng là…

Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm B Chúa Kitô Vua BÀI ĐỌC I: Đn 7, 13-14 “Quyền năng…

Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật Tuần XXXIII Mùa Thường Niên Năm B Cung Hiến Đền Thờ Phêrô & Phaolô BÀI ĐỌC I: Đn…

Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 10-16 “Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho…

Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 2-6 “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”. Trích…

Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2018

Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho việc phục vụ hòa bình: Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại…