Ca Đoàn

Ca Đoàn

Giáo Xứ có 04 Ca Đoàn

1. Ca Đoàn Giáo xứ 

Các Thành Viên:—————————-

2. Ca Đoàn Hiền Mẫu

 

Các Thành Viên:————————-

3. Ca Đoàn Thiếu Nhi

Các Thành Viên:———————–

4. Ca Đoàn Gia Trưởng

 

Các Thành Viên:  gồm 38 thành viên

administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *