Giáo Xứ An Bình – lễ kính thánh Đa Minh ngày 08/08/2018

Giáo Xứ An Bình – 08/08/2018

  •  Lễ kính Thánh Đa Minh quan thầy khu Đa Minh.
  •  Mừng kỷ niệm 11 năm thụ phong Linh Mục của Cha Chánh Xứ An Tôn.
  • Nghi thức tuyên thệ của 04 thành viên hội dòng Đa Minh.

https://www.facebook.com/100027236836874/videos/142403820010845/?t=134

administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *