Giáo Xứ An Bình kính trọng thể các Thánh Tử Đạo VN.

Giáo Xứ An Bình kính trọng thể các Thánh Tử Đạo VN.

Ngày 18/11/2018 Giáo Xứ An Bình kính trọng thể các Thánh Tử Đạo VN. Cầu xin các Thánh Tử Đạo VN nguyện cầu cùng Chúa ban cho chúng con được lòng tin kiên vững vào Thiên Chúa như các Ngài đã tin.


administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *