Tài liệu Thượng Hội đồng giai đoạn châu lục đã được soạn thảo và trình lên ĐTC

Tài liệu Thượng Hội đồng giai đoạn châu lục đã được soạn thảo và trình lên ĐTCKhoảng 50 người từ khắp nơi trên thế giới đã gặp nhau tại Trung tâm Gioan XXIII ở Frascati, nước Ý, để lắng nghe, đối thoại và phân định dựa trên các Bản tóm tắt của Thượng Hội đồng được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến dân Chúa. Sau khi thảo luận trong 12 ngày làm việc, các “chuyên gia” đã viết Tài liệu cho giai đoạn châu lục.

Hồng Thủy – Vatican News

Vào cuối khoá làm việc, các tham dự viên đã gặp gỡ Đức Thánh Cha vào chiều Chúa Nhật 27/10/2022 tại Dinh Tông toà. Thông cáo của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng giám mục cho biết Đức Thánh Cha và các chuyên gia đã gặp gỡ nhau trong bầu khí huynh đệ.

Đọc các bản đúc kết

Trọng tâm của những ngày làm việc là trao đổi về 112 bản tổng kết của các Hội đồng giám mục và của các Giáo hội Đông phương, các hội dòng, các phong trào và hiệp hội thuộc Giáo hội, các Bộ của Vatican và các đóng góp cá nhân. Đây là sự hưởng ứng chưa từng có của các Giáo hội địa phương.

Phân định thiêng liêng

Thông cáo cho biết thêm, tại Frascati, các tham dự viên khoá họp đã thực hiện phân định chung qua phương pháp trò chuyện thiêng liêng như nhiều nhóm đã thực hiện trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình Thượng hội đồng. Thông qua thời gian lắng nghe và đối thoại, các cuộc họp toàn thể hoặc các nhóm làm việc theo nguồn gốc địa lý, phẩm trật giáo hội hoặc giới tính, trước hết, những người tham gia xác định những căng thẳng chung đó, như đã xuất hiện trong Phần tổng hợp, để sau đó lượng định thật sự và phù hợp các Tài liệu, với một bản thảo thứ nhất và sau đó là bản thảo thứ hai, đọc chéo, thảo luận và chỉnh sửa.

Chuẩn bị thiêng liêng

Những tham dự viên được chuẩn bị thiêng liêng qua việc cử hành Thánh lễ hàng ngày và phụng vụ với những giờ phút cầu nguyện khác nhau để khai mạc và đồng hành với tiến trình. Được điều phối bởi Linh mục Giacomo Costa S.J, thành viên Ủy ban Điều phối của Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng, cuộc họp do Đức Hồng Y Mario Grech và Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình viên Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI, chủ trì.

Vào ngày 30 tháng 9, các thành viên của Hội đồng Thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần XV đã gặp nhóm biên tập. Việc phân định được thực hiện, vừa cho  người tham gia vừa cho phương pháp đã được thông qua, tạo thành một khối thống nhất cho Ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng.

Tài liệu về Giai đoạn Lục địa, được soạn thảo đồng thời bằng tiếng Ý và tiếng Anh, đã được Hội đồng chấp thuận và chuyển lên Đức Thánh Cha. Tài liẹu sẽ được công bố rộng rãi vào giữa tháng 10 và được gửi đồng thời cho tất cả các giám mục như một hành động đền đáp cho dân Chúa. (CSR_4158_2022)Source link

administrator

Related Articles