Hội nghị quốc tế của Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới

Hội nghị quốc tế của Liên minh các Tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giớiMột Hội nghị quốc tế do Liên minh Thế giới các Tổ chức Phụ nữ Công giáo tổ chức sẽ diễn ra tại Roma vào ngày 14/6/2022. Hội nghị phối hợp với Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (CELAM), và dưới sự bảo trợ của các Đại sứ quán Argentina, Australia, Áo, Colombia, Haiti, Hà Lan và Vương quốc Anh cạnh Tòa Thánh.

Hồng Thủy – Vatican News

Hội nghị sẽ tạo cơ hội cho Liên minh Thế giới các Tổ chức Phụ nữ Công giáo giới thiệu về Tổ chức Phụ nữ Thế giới và công việc của mình ở Châu Mỹ Latinh và Châu Phi, cũng như trình bày báo cáo đầu tiên về “Tác động của Covid-19 đối với phụ nữ ở Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê.”

Các diễn giả tại sự kiện này bao gồm Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Toà Thánh về Châu Mỹ Latinh; Đức Tổng Giám mục Miguel Cabrejos Vidarte, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (CELAM); sơ Alessandra Smerilli, Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và đại diện cho Ủy ban Covid-19 của Vatican; và Giáo sư Emilce Cuda, Tổng Thư ký Ủy ban Toà Thánh về Châu Mỹ Latinh.

Tổ chức Phụ nữ Thế giới

Tổ chức Phụ nữ Thế giới (WWO) nhắm cung cấp tầm nhìn cho phụ nữ, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, những người mà theo một tuyên bố của hội nghị “dường như vô hình cả về sự đau khổ và tiềm năng của họ.”

Bằng cách này, Tổ chức Phụ nữ Thế giới sẽ “truyền cảm hứng và tạo ra các chiến lược mục vụ, phối hợp nguồn lực giữa các tổ chức phi chính phủ, đổi mới chính sách công và đóng góp vào chương trình nghị sự quốc tế” nhằm thúc đẩy sự phát triển nhân bản toàn diện của phụ nữ, gia đình, cộng đồng và dân tộc của họ.

Chủ tịch María Lía Zervino giải thích rằng họ bắt đầu bằng cách lắng nghe phụ nữ ở Châu Mỹ Latinh và hiện đang bắt đầu làm việc ở châu Phi.Source link

administrator

Related Articles