HĐGMVN phổ biến Bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng HĐGM Cấp giáo

HĐGMVN phổ biến Bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng HĐGM Cấp giáoHĐGM Việt Nam đã phổ biến Bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng Hội đồng Giám mục Cấp giáo phận gồm 3 phần, cũng là ba bước của tiến trình hiệp hành: Gặp gỡ, Lắng nghe và Phân định.

Văn Yên, SJ – Vatican News

Tiến trình thượng HĐGM cấp giáo phận tại Việt Nam được bắt đầu với thánh lễ khai mạc vào Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, 28/11/2021, tại 27 giáo phận trên cả nước. Sau gần 8 tháng cầu nguyện và thảo luận theo hướng dẫn của Thượng HĐGM về hiệp hành, mỗi Giáo phận đã gởi bản tổng kết về Văn phòng thư ký của HĐGM ngày 15/7/2022.

Trong phần Gặp gỡ, Bản tổng hợp toàn quốc đã cho biết khoảng 35% các tín hữu đã tham gia tích cực vào tiến trình gặp gỡ và thỉnh ý. Tiến trình này được thực hiện qua các buổi gặp gỡ ở nhiều cấp: (1) giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu; (2) giáo hạt và các dòng tu; (3) cuối cùng, Giáo phận tiến hành Hội nghị Tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục để thống nhất các ý kiến chính và đúc kết thành bản tổng kết của Giáo phận. Ngoài những cuộc gặp gỡ trực tiếp trên, nhiều Giáo phận cũng thỉnh ý Dân Chúa qua các phương tiện truyền thông: gặp gỡ trực tuyến hoặc gửi phiếu thỉnh ý đến các tín hữu.

Trong phần Lắng nghe, Bản tổng hợp đã đúc kết thành 8 mục với những chủ đề khác nhau. Điểm nổi bật là sự cảm nhận về tinh thần hiệp thông giữa mọi thành phần Dân Chúa trong Hội Thánh. Tuy nhiên, cũng có những hoàn cảnh chưa hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh như anh chị em di dân cảm thấy bị bỏ rơi, các đôi hôn phối đã ly dị và tái hôn, những người khô khan nguội lạnh hoặc vướng vào các tệ nạn xã hội.

Bản tổng hợp cũng cho thấy sự quan tâm của Dân Chúa về Lời Chúa và Thánh Thể. Một trong những góp ý được gởi đến các linh mục về việc cần chuẩn bị bài giảng chu đáo. Đồng thời, vai trò của gia đình trong việc cầu nguyện với Lời Chúa cũng được nhấn mạnh.

Về sự tham gia trong Giáo hội, giáo dân Việt Nam cộng tác cách quảng đại trong việc phục vụ Nhà Chúa; đồng thời, nhấn mạnh vai trò cộng sự viên của Hội đồng giáo xứ cùng với các linh mục. Bản tổng hợp cũng thể hiện sự quan tâm của Dân Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, phục vụ bác ái xã hội và đối thoại với người ngoài Kitô giáo.

Trong phần Phân định, tài liệu tổng hợp những ý kiến của Dân Chúa về sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ theo chủ đề của Thượng HĐGM. Những ưu tư nổi bật được nêu lên liên quan đến việc chăm sóc mục vụ cho người di cư, những người đã ly dị và tái hôn, cho các gia đình trẻ; đồng thời quan tâm đến các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, về khía cạnh tham gia, Bản tổng hợp nêu lên những ưu tư về sự tham gia của Dân Chúa trong đời sống Giáo hội. Đặc biệt, khía cạnh sứ vụ được quan tâm cách đặc biệt như là chứng tá của Kitô hữu trong hoàn cảnh xã hội tại Việt Nam.

Bản tổng hợp đầy đủ được đăng trên website của HĐGM Việt Nam. Đây là bản tổng kết của Giáo hội Việt Nam trong giai đoạn Thượng Hội đồng ở cấp giáo phận. Giai đoạn tiếp theo của Thượng hội đồng sẽ diễn ra ở cấp Châu lục đến tháng 10/2023. Cuối cùng, Thượng HĐGM sẽ nhóm họp tại Roma cùng với Đức Thánh Cha trong tháng 10/2023 để phân định ở mức độ hoàn vũ tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng đã và đang nói trong toàn thể Hội Thánh. (Website HĐGMVN 15/8/2022)Source link

administrator

Related Articles