Giáo hội Úc kết thúc khoá họp thứ hai của Công đồng toàn thể

Giáo hội Úc kết thúc khoá họp thứ hai của Công đồng toàn thểSau hai ngày nhóm họp, ngày 09/7/2022, Giáo hội Úc kết thúc khoá họp thứ hai của Công đồng toàn thể. Khoá họp đã thông qua gần như tất cả mục tiêu trong tài liệu hướng dẫn, bao gồm một bản sửa đổi về sự bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong Giáo hội Công giáo.

Ngọc Yến – Vatican News

Bà Francine Pirola, đồng giám đốc Trung tâm Nguồn lực Hôn nhân có trụ sở ở Sydney cho biết, đối với tài liệu về phụ nữ, Công đồng đã đưa ra một bản sửa đổi “được cải thiện đáng kể”. Đây là nội dung đã làm khoá họp bị ngưng lại trong ngày 06/7. Về mặt thần học, tài liệu súc tích và chính xác hơn, giúp mọi người dễ dàng thực hiện. Đa số các phụ nữ trước đây không đồng ý, giờ đây đã cảm thấy hài lòng.

Ngày 06/7, chương trình nghị sự của Công đồng đã bị ngưng lại khi hơn 60 của 277 thành viên Công đồng bày tỏ thái độ phán đối về các vấn đề liên quan đến phụ nữ trong Giáo hội, bao gồm việc không thể thông qua đề nghị để chính thức ủng hộ chức phó tế phụ nữ.

Các Giám mục đã phải thảo luận khẩn cấp để tìm ra một giải pháp. Sau khi thảo luận, Công đồng thông báo các thành viên sẽ xét lại các đề nghị không được thông qua và thành lập một tiểu ban bốn người để soạn dự thảo đề nghị với một văn bản mới sẽ được trình bày cho các thành viên.

Một trong những sửa đổi làm hài lòng các tham dự viên nữ, đó là sự hiện diện của phụ nữ trong uỷ ban này. Vì đây là một trải nghiệm mở rộng của phụ nữ trong Giáo hội. Một nữ giáo dân tham dự Công đồng nói: “Đây là cơ hội cho một nền tảng và một điểm khởi đầu. Giờ đây, khi trở về nhà tôi có thể nói với con gái rằng Giáo hội Công giáo coi trọng phụ nữ và nam giới, và về khía cạnh này, đó là một ngày tốt”.

Đức Tổng Giám Mục Costelloe, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo cho biết, còn một chặng đường dài để giáo hội hiểu được vai trò thích hợp của phụ nữ trong đời sống Giáo hội. Ngài nói: “Cách chúng ta tiến lên để hiểu đúng về kế hoạch của Chúa trong tương quan với phụ nữ là điều quan trọng. Là dân Chúa, chúng ta phải hiểu rằng thời điểm này là một trong những lời kêu gọi Chúa dành cho chúng ta. Rõ ràng trong hành trình của Công đồng Toàn thể, Giáo hội cam kết hiểu rõ vai trò của phụ nữ”.

Ngoài vai trò phụ nữ trong Giáo hội, các thành viên Công đồng cũng đã thông qua một loạt các đề nghị. Trong số đó có những đề nghị về bí tích hòa giải, xem xét thừa tác vụ rao giảng và phát triển các chương trình đào tạo ơn gọi.Source link

administrator

Related Articles