Giáo hội Bangladesh cổ võ bảo vệ môi trường

Giáo hội Bangladesh cổ võ bảo vệ môi trườngGiáo hội Bangladesh sẽ nhấn mạnh đến việc bảo vệ môi trường thông qua các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cho mọi thành phần xã hội trong những năm tới.

Hồng Thủy – Vatican News

Cha Liton Hubert Gomes, Tổng Thư ký của Ủy ban Công lý và Hòa bình của các Giám mục Bangladesh nói với UCA News: “Chúng tôi đã và đang nâng cao nhận thức về môi trường thông qua các bài giảng mỗi tháng ở các nhà thờ, thành lập các câu lạc bộ sinh thái trong các trường học và học viện Công giáo, bên cạnh việc trồng cây trong vườn.”

Trong khi cử hành Tuần lễ Laudato Si‘ vào tháng trước, Ủy ban đã chuẩn bị một kế hoạch hành động cho năm 2022-27, nhấn mạnh về giáo dục môi trường, các chương trình nâng cao nhận thức và thúc đẩy nền kinh tế thân thiện với môi trường.

Cần sự cộng tác của chính phủ

Cha Gomes nói: “Chúng tôi sẽ ngồi lại với các nhà hoạch định chính sách của chính phủ bởi vì chúng tôi có luật nhưng chúng không được thực thi.” Theo cha, chính phủ nói về bảo vệ môi trường nhưng không làm gì khác ngoài việc trồng cây; họ không nhìn thấy sự ô nhiễm không khí và nguồn nước hay sự tàn phá của các khu rừng tự nhiên. Cha nói thêm, gìn giữ môi trường là điều khó khăn khi những người có quyền lực trong chính phủ cũng sở hữu những nhà máy lớn gây ô nhiễm không khí, nước và đất.

Bangladesh bị xem làm nằm trong số bốn quốc gia kém nhất trong việc kiềm chế ô nhiễm môi trường và xếp thứ 177 trong danh sách 180 quốc gia được đánh giá theo những nỗ lực quốc gia trong việc bảo vệ sức khỏe môi trường, tăng cường sức sống của hệ sinh thái và giảm thiểu biến đổi khí hậu. (Ucanews 16/06/2022)Source link

administrator

Related Articles