Giám mục giáo phận phải có phép của Toà Thánh trước khi lập hiệp hội công giáo dân với mục đích trở thành hội dòng

Giám mục giáo phận phải có phép của Toà Thánh trước khi lập hiệp hội công giáo dân với mục đích trở thành hội dòngVatican đã công bố quyết định của Đức Thánh Cha, theo đó, giám mục giáo phận phải nhận được sự cho phép bằng văn bản của Bộ Tu sĩ trước khi thành lập một hiệp hội công của các Kitô hữu mà sau này dự kiến sẽ trở thành một dòng tu hay tu đoàn tông đồ.

Hồng Thủy – Vatican News

Quyết định của Đức Thánh Cha được ban hành qua một Phúc chiếu được công bố ngày 15/6/2022, sau cuộc tiếp kiến ngày 7/2/2022 dành cho Đức Hồng y João Braz de Aviz và Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng trưởng và Tổng Thư ký của Bộ Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ, thường gọi tắt là Bộ Tu sĩ.

Phúc chiếu có hiệu lực từ ngày 15/6/2022 nói rằng “giám mục giáo phận trước khi thành lập – bằng sắc lệnh – một hiệp hội công với mục đích sẽ trở thành dòng hay tu đoàn tông đồ giáo phận, phải có văn bản cho phép của Bộ Tu sĩ.”

Bộ Giáo luật mô tả các hiệp hội giáo dân, có thể là hiệp hội công hay tư, là các nhóm “cùng chung sức hoạt động nhằm phát triển một đời sống hoàn thiện hơn, hoặc cổ vũ việc phụng tự công hay học thuyết Kitô giáo, hoặc thực hiện các việc tông đồ khác, như truyền bá Phúc Âm, thi hành các việc đạo đức hoặc bác ái, và đem tinh thần Kitô giáo vào lĩnh vực trần thế” (điều 298).

Bộ Giáo luật cũng giải thích rằng “các hiệp hội Kitô hữu do nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội thành lập được gọi là hiệp hội công” (điều 301).

Vào năm 2020 Đức Thánh Cha cũng đã thay đổi điều 579 của Bộ Giáo luật liên quan đến việc thành lập các dòng tu: từ việc vị giám mục giáo phận chỉ cần tham vấn Vatican trước khi thành lập một hội dòng mới, Đức Thánh Cha yêu cầu giám mục giáo phận phải có phép bằng văn bản của Vatican trước khi thành lập dòng mới. (CSR_2022)Source link

administrator

Related Articles