ĐTC tiếp Huynh đoàn các nhóm thánh Tôma Aquino

ĐTC tiếp Huynh đoàn các nhóm thánh Tôma AquinoTrong cuộc tiếp kiến dành cho Huynh đoàn các nhóm thánh Tôma Aquinô vào sáng ngày 30/9/2022 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên theo gương thánh Tôma Aquinô trong việc sống tương quan mật thiết với Chúa qua việc chầu Thánh Thể; cần cầu nguyện để thấy Chúa hiện diện trên thế giới, qua các biến cố.

Hồng Thủy – Vatican News

Huynh đoàn các nhóm thánh Tôma Aquinô

Huynh đoàn các nhóm thánh Tôma Aquinô là một cộng đoàn gồm giáo dân, linh mục và nữ tu, được tu huynh Aníbal Fosbery thành lập vào năm 1962 với mong muốn đóng góp vào việc thực hiện giáo huấn của Công đồng Vatican II về giáo dân.

Với lòng yêu mến Thiên Chúa, Giáo hội và Tổ quốc, các thành viên cộng tác trong việc xây dựng Thành phố của Thiên Chúa trong thành phố của con người. Cụ thể, các thành viên tìm kiếm sự thánh hóa cá nhân, cố gắng truyền bá văn hóa, gia đình và giới trẻ dưới ánh sáng của sự khôn ngoan của vị thánh bảo trợ là thánh Tôma Aquinô.

Năm 1997 Hiệp hội đã được Hội đồng Toà Thánh về Giáo dân công nhận là một Hiệp hội Quốc tế của giáo dân thuộc quyền Toà Thánh.

Hiện tại Huynh đoàn điều hành các trường đại học, học viện, cao đẳng, khu nội trú đại học, nhóm thanh niên, các đoàn thể phụ huynh, các cộng đoàn đức tin và tông đồ, và các cơ sở hiện diện tại nhiều giáo phận khác nhau ở Argentina, Ecuador, Tây Ban Nha, Peru, và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hoa trái của Chúa Thánh Thần

Trong diễn văn, trước hết, nói về sự qua đời mới đây của người thành lập Huynh đoàn, Đức Thánh Cha “tạ ơn Thiên Chúa, với lòng khiêm nhường, vì những hoa trái tốt đẹp mà Chúa Thánh Thần đã khơi dậy nơi tu huynh Fosbery và trong sứ vụ của tu huynh qua hoạt động tông đồ này.”

Quyền và bổn phận của giáo dân đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng

Tiếp đến Đức Thánh Cha nhắc đến một điểm mới mẻ của Công đồng Vatican II, đó là “ý thức về các quyền và bổn phận của giáo dân đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng mà họ cũng có được, với tư cách là con cái của Thiên Chúa nhờ bí tích rửa tội.” “Người tín hữu giáo dân gánh trách nhiệm quan trọng là đem ánh sáng Tin Mừng đến với thực tại đương thời, trong sự hiệp thông với các vị chủ chăn của Giáo hội và được thúc đẩy bởi lòng bác ái Kitô giáo (xem Sắc lệnh Apostolicam actuositatem, số 7).

Giáo dục là một trong những hoạt động của lòng thương xót tinh thần

Từ đó, Đức Thánh Cha nhìn nhận các hoạt động của Huynh đoàn các nhóm thánh Tôma Aquinô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong các dự án truyền Tin Mừng hoá các nền văn hoá, loan báo Tin Mừng cho người trẻ và gia đình, thành lập các cơ sở giáo dục như trường học, đại học và cư xá đại học. Đức Thánh Cha nhắc các thành viên rằng khi thi hành đặc sủng của họ, được thực hiện qua hoạt động giáo dục, cần nhớ rằng giáo dục là một trong những hoạt động của lòng thương xót tinh thần, giúp mỗi người nhận ra điều tốt của họ và làm cho viên ngọc mà Chúa đặt để nơi họ được chiếu sáng. (CSR_4088_2022)Source link

administrator

Related Articles