ĐTC tiếp các tham dự viên Đại hội Toàn thể của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học

ĐTC tiếp các tham dự viên Đại hội Toàn thể của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học



Ngày 10/9/2022, ngỏ lời với các tham dự viên Đại hội Toàn thể của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc sử dụng kiến thức khoa học để cứu ngôi nhà chung của chúng ta và tránh xung đột.

Hồng Thủy – Vatican News

Đại hội Toàn thể của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học diễn ra tại Vatican từ ngày 8 đến 10 tháng 9 năm 2022 với đề tài “Khoa học căn bản vì sự phát triển con người, hòa bình và sức khỏe hành tinh”.

Chào mừng các tham dự viên, Đức Thánh Cha đã suy tư về cách tốt nhất để sử dụng kiến thức về “khoa học căn bản” để giải quyết một số thách đố cấp bách nhất của thế giới, bao gồm biến đổi khí hậu và các cuộc chiến tranh đang diễn ra.

Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện bằng cách suy tư về lịch sử của Hàn lâm viện Toà Thánh về Khoa học, bắt đầu vào năm 1603. Ngài nói rằng Giáo hội “đón nhận và khuyến khích niềm đam mê nghiên cứu khoa học” như một cách để thể hiện “tình yêu đối với sự thật và kiến thức về thế giới.”

Khoa học căn bản để giải quyết những khủng hoảng hiện tại

Chủ đề của đại hội, theo Đức Thánh Cha, là về việc kết nối “khoa học căn bản” với việc giải quyết các thách đố hiện tại. Ngài kêu gọi một “phương pháp tiếp cận kết nối” phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về các nghiên cứu liên ngành, điều có thể giúp “cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi tối hậu của nhân loại”.

Nhu cầu của tình huynh đệ, công lý và hòa bình

Tiếp tục bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khẳng định rằng động lực hướng tới các thành tựu khoa học “phải luôn hướng đến các nhu cầu của tình huynh đệ, công lý và hòa bình”, để “giúp đáp ứng những thách đố to lớn mà gia đình nhân loại và môi trường của chúng ta đang đối mặt.”

Mục tiêu xây dựng hòa bình

Một điều được Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó là cần thúc đẩy tri thức với mục tiêu xây dựng hòa bình, khi thế giới ngày càng quay lưng lại với việc tôn trọng nhân quyền, luật pháp quốc tế và hợp tác lẫn nhau. Ngài nói rằng các nhà khoa học phải hợp tác với nhau để “giải thoát khoa học khỏi vũ khí và do đó trở thành một lực lượng cho hòa bình” bởi vì chúng ta được kêu gọi để làm chứng cho ơn gọi huynh đệ của chúng ta đối với tự do, công lý, đối thoại, gặp gỡ lẫn nhau, tình yêu và hòa bình, và tránh nuôi dưỡng hận thù, oán giận, chia rẽ, bạo lực và chiến tranh.”

Hoán cải sinh thái

Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với lời kêu gọi hướng tới “việc hoán cải sinh thái” hơn nữa để “cứu ngôi nhà chung và cuộc sống của chúng ta”, thay vì “gia tăng bất bình đẳng, bóc lột và tàn phá”. (CSR_375_2022)



Source link

administrator

Related Articles