Các Giám mục Cuba kêu gọi người dân bỏ phiếu theo lương tâm

Các Giám mục Cuba kêu gọi người dân bỏ phiếu theo lương tâmHội đồng Giám mục Cuba kêu gọi người dân bỏ phiếu theo lương tâm trong cuộc trưng cầu dân ý về Bộ luật Gia đình vào ngày 25/9 tới đây.

Ngọc Yến – Vatican News

Trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục Cuba viết: “Chúng tôi kêu gọi lương tâm và trách nhiệm của tất cả người dân Cuba trong cuộc bỏ phiếu. Theo đó, khi bỏ phiếu cần lưu tâm đến những gì mà lương tâm, đức tin, niềm xác tín, và các nguyên tắc quy định. Không chỉ nghĩ đến các thế hệ hiện tại, nhưng còn cho các thế hệ tương lai, và hạnh phúc tinh thần và vật chất của tất cả người dân Cuba”.

Theo các Giám mục, trong Bộ luật Gia đình mới có nhiều yếu tố tích cực, như lên án bạo lực gia đình, quyền của ông bà được bảo vệ, quy định về việc chăm sóc người già và người tàn tật và người dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, quyền của trẻ em trong mọi lĩnh vực, nghĩa vụ cung cấp thực phẩm và chăm sóc trẻ em được thể hiện rõ ràng.

Tuy nhiên, theo Hội đồng Giám mục, ở những phần khác của Bộ luật chứa đựng những vấn đề còn đang gây tranh luận trong xã hội. Các Giám mục nhấn mạnh đến các nội dung như “hệ tư tưởng giới”, vốn “không mang lại thiện ích cho các gia đình Cuba”; khả năng “tự phát triển” của trẻ vị thành niên trong việc tiếp cận các can thiệp phẫu thuật dẫn đến những thay đổi sinh học không thể đảo ngược, nhưng lại không cần sự cho phép của cha mẹ; khả năng nhận con nuôi của các cặp đồng tính; “mang thai hộ”.

 “Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là nền tảng tự nhiên của gia đình, không thể thay thế hoặc làm biến dạng để nhường chỗ cho các hình thức xây dựng hợp pháp khác”, các Giám mục nhắc lại và trích dẫn kế hoạch ban đầu của Đấng Tạo Hoá được mô tả trong Sách Thế: “Chân lý được mạc khải này nâng đỡ đức tin của các Kitô hữu”.

Các Giám mục than phiền rằng Bộ luật thiếu một cuộc tranh luận tự do và bình đẳng giữa các lựa chọn khác nhau, trên các phương tiện truyền thông. Những vấn đề đang còn gây tranh cãi trong xã hội hiện đã có trong Bộ luật. Vì thế, cần phải có nhiều thông tin cho phép công dân tự quyết định.Source link

administrator

Related Articles