Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức Giáo Xứ Thái An.

Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức Giáo Xứ Thái An ngày 29/07/2018.

 

administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *