• 16/06/2024
  • Last Update 01/01/2024 11:07 sáng
  • Australia

Liên Hệ

Nhà thờ Giáo xứ An Bình 

Địa chỉ : 65A/6, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An , tỉnh Bình Dương.

Website: http://giaoxuanbinh.org

Email: giaoxuanbinhdian@gmail.com

Facebook: giáo xứ an bình


CÁC GIỜ LỄ 

        Chúa nhật 

  • Chiều thứ 7 : 5h30 
  • Thánh Lễ sáng : 5h30 
  • Thánh Lễ Thiếu Nhi : 7h30 
  • Thánh Lễ chiều : 17h30 

        Ngày thường ( Từ thứ hai – sáng Thứ 7  )

  • Thánh Lễ sáng : 5h
  • Thánh Lễ chiều : 18h