Lịch Sử

Giáo xứ An Bình

Bổn mạng : Thánh Giuse Thợ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1954, một số gia đình công giáo đến khu vực quận Dĩ An, tỉnh Biên Hòa khai hoang lập nghiệp và làm nên Giáo điểm truyền Giáo An Bình. Thời gian đầu, cộng đoàn dựng một nhà nguyện tạm vách lá, mái tôn để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Cùng năm, Giáo xứ Đông Hòa được thành lập, Giáo điểm An Bình trở thành một họ lẻ của Giáo xứ.

Năm 1965, số giáo dân ngày càng đông, Giáo điểm An Bình chính thức được nâng lên thành Giáo xứ. Một năm sau, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn bổ nhiệm Cha Giuse Hoàng Trọng Thu làm chánh xứ tiên khởi. Cha Giuse cùng giáo dân lần lượt khởi công xây dựng khánh thành nhà xứ ( 1966), nhà thờ ( 1968) và đài Đức Mẹ (1990).Bên cạnh đó, Cha Giuse còn giúp đỡ đời sống đức tin của cộng đoàn ngày thêm vững mạnh và các sinh hoạt mục vụ đi vào nề nếp, ổn định.

Năm 2000, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Công kế nhiệm Cha Giuse. Từ năm 2002-2005, Cha Vinh Sơn cùng cộng đoàn xây lại nhà thờ và nhà xứ . Cộng đoàn Giáo xứ An Bình và các anh chị em di dân công giáo ngày càng thăng tiến trong tình hiệp nhất yêu thương.

Năm 2015 , Cha Antôn Phạm Văn Khải kế nhiệm Cha Vinh Sơn phụ trách giáo xứ. Hiện nay, dưới sự coi sóc của Cha quản xứ, cộng đoàn Giáo Xứ An Bình tiếp tục ổn định và phát triển. Đặc biệt giáo xứ đang lưu tâm và đẩy mạnh việc mục vụ di dân.

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO XỨ

NĂM 1974 1985 1995 2003 2005 2014 2018
Giáo dân 800 970 1200 1500 1480 1534 1810
Gia đình 200 194 228 285 282 320 506
Tu sĩ 4 4 3 12

DÒNG TU TRONG GIAO XỨ: 

  • Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
  • Dòng Nữ Tử Cát Minh
    DIỆN TÍCH – SỐ GIÁO DÂN
    Giáo xứ An Bình có diện tích 6,03 km2. Với 506 gia đình công giáo, 1810 giáo dân chiếm tỷ lệ 4.5% dân số địa phương.

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ

65A/6, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An , tỉnh Bình Dương.

LINH MỤC QUẢN XỨ

  • 1965-2000: Lm Giuse Hoàng Trọng Thu
  • 2000-2014: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Công 
  • 2015- Nay : Lm Antôn Phạm Văn Khải

  

   Cha Chánh Xứ  – Antôn Phạm Văn Khải                       

Cha Phó – Phêrô Nguyễn Tiến Trung

 Phụ trách Thiếu Nhi Thánh Thể 

Cha Phó – Giuse Nguyễn Trung Hiếu

 Phụ trách Dự Tu 

administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *