About giaoxuanbinh

Mừng lễ quan thầy giáo lý viên GX An Bình

Hôm nay 18/11/2018, Giáo xứ An Bình kính trong thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng là ngày mà giáo lý viên GX An Bình nhận làm lễ quan thầy .
Xin Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân cho các Anh Chị Giáo Lý Viên để các Anh Chị thêm nhiều hằng say, nhiệt huyết trong việc giúp các em thiếu nhi học giáo lý.Các Anh Chị Giáo Lý Viên ơi hãy là những Thầy Cô của linh hồn nhé ——-

Continue reading

Bế mạc lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân gia đình .

Ngày 17/11/2018, Giáo Xứ An Bình long trọng kính mừng lễ các Thánh tử Đạo Việt Nam và cũng là dịp bế mạc lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân gia đình của 64 Anh Chị học viên và 31 Anh Chị Tân Tòng cũng được rửa tội trong dịp này .
Cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tràn hồng ân xuống trên các Anh Chị.

Continue reading