Tháng: Tháng Bảy 2018

26/08/2018 Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b “Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa…

19/08/2018 Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Cn 9, 1-6 “Các ngươi hãy ăn bánh của ta, và hãy uống rượu ta đã pha…

12/08/2018 Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 4-8 “Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”.…

05/08/2018 – Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Xh 16, 2-4. 12-15 “Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa”. Trích sách Xuất…

Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2018

Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại: Xin cho các nhà kinh tế và…

Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức Giáo Xứ Thái An.

Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức Giáo Xứ Thái An ngày 29/07/2018. 

Giáo họ Xuân Tin đón Mẹ Fatima Thánh Du

Chiều ngày 23.7.2018 – Giáo Họ Xuân Tin nghênh đón Đức Mẹ Thánh Du từ Giáo Họ Xuân Vinh về…

BAN TRỊ SỰ CÁC GIỚI

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ CÁC GIỚI Nhiệm kỳ : 2017 – 2021   ——————————————————- 1- BAN TRỊ SỰ GIỚI GIA TRƯỞNG…

Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân Kinh lý Mục vụ và Ban Bí tích Thêm Sức tại Gx Kẻ Sặt

Sáng thứ Tư ngày 18.07.2018.- Đức Giám Mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc Gioan Đỗ Văn Ngân thăm mục…

Khai giảng lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân Công Giáo 2018

  THÔNG BÁO ( V/v Khai giảng lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân Công Giáo năm 2018 )…