Năm 2021 toàn Giáo hội đóng góp cho Quỹ bác ái của ĐTC 47 triệu euro

Năm 2021 toàn Giáo hội đóng góp cho Quỹ bác ái của ĐTC 47 triệu euroBộ Kinh tế của Vatican đã công bố ngân sách năm 2021 của Quỹ đồng tiền thánh Phêrô. Theo đó, trong năm ngoái Quỹ thu được khoảng 47 triệu euro, và đã hỗ trợ cho các tình huống cần thiết ở 67 quốc gia. Hoa Kỳ, Ý và Đức nằm trong số những nước đóng góp nhiều.

Hồng Thủy – Vatican News

Hàng năm Giáo hội thường tổ chức cuộc lạc quyên vào lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và cuộc lạc quyên có truyền thống từ lâu đời này được gọi là “đồng tiền thánh Phêrô.” Số tiền lạc quyên trong ngày này không chỉ được dùng vào các công tác bác ái của Đức Thánh Cha, nhưng còn để hỗ trợ các hoạt động của ngài và Tòa Thánh.

Số tiền lạc quyên được ngày càng giảm

Theo ngân sách được công bố, Quỹ đồng tiền thánh Phêrô thu được 47 triệu euro, so với chi phí 65,3 triệu euro.

Cha Guerrero, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, cho biết, vào năm 2020, Quỹ Đồng tiền thánh Phêrô chỉ thu được 44 triệu. Nhưng từ 2015 đến 2020, cuộc lạc quyên đã giảm 23%, và tiếp tục giảm 18% nữa vào năm 2020 do dịch bệnh.

Kitô hữu Hoa Kỳ đóng góp được nhiều nhất

Số tiền thu được bao gồm các cuộc lạc quyên vào lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ở tất cả các giáo phận trên thế giới, cũng như các đóng góp thông qua chuyển khoản, quyên góp, thừa kế và thông qua các khoản tín dụng được thực hiện bằng cách sử dụng trang web của Quỹ (https://www.obolodisanpietro.va/en/dona.html.)

Phần đóng góp lớn nhất (65%) đến từ các giáo phận và 10% khác từ các tổ chức, cũng như các khoản tiền nhỏ hơn nhận được từ các nhà tài trợ tư nhân và các dòng tu.

Xét theo địa lý, Hoa Kỳ đóng góp nhiều nhất, chiếm 29,3%; tiếp theo là Ý với 11,3%, Đức (5,2%), Hàn Quốc (3,2%) và Pháp (2,7%).

Tài trợ 10 triệu cho các dự án

Quỹ Đồng tiền thánh Phêrô một mặt tài trợ cho các hoạt động của Giáo triều Roma, mặt khác tài trợ cho nhiều công việc bác ái trực tiếp hỗ trợ những người khó khăn nhất. Trong số 65,3 triệu euro được chi vào năm 2021, 46,9 triệu euro được tài trợ bởi các đóng góp nhận được trong năm, trong khi 18,4 triệu euro còn lại được trích từ chính tài sản của Quỹ. Đặc biệt, 55,5 triệu euro đã đóng góp cho các hoạt động được Tòa thánh thúc đẩy trong việc thực hiện sứ mạng tông đồ của Đức Thánh Cha, trong khi như đã đề cập, khoảng 10 triệu euro tài trợ cho các dự án hỗ trợ. (CSR_2536_2022)Source link

administrator

Related Articles