ĐHY Parolin: lên án tuyệt đối mọi mối đe dọa vũ khí hạt nhân

ĐHY Parolin: lên án tuyệt đối mọi mối đe dọa vũ khí hạt nhânTrong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 77, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh cho thấy lo ngại của Tòa thánh đối với sự gia tăng các cuộc xung đột và những hậu quả phát sinh. Ngài quan tâm đến nguy cơ leo thang hạt nhân và kêu gọi cải tổ Liên hợp quốc vì một tương lai an ninh và hòa bình.

Hồng Thủy – Vatican News

Trong bài phát biểu, Quốc vụ khanh Toà Thánh nhắc lại rằng số người đói trên thế giới đã tăng lên 828 triệu người vào năm 2021, do đó đã đến lúc phải chấm dứt “sự đạo đức giả về vũ khí”, để “nói về hòa bình” và không sống bằng vũ khí. Ngài đưa ra lời mời gọi đầu tư vào giáo dục, “phương tiện chính của sự phát triển con người toàn diện”.

Đại diện của Toà Thánh cũng nghĩ đến Ucraina với cuộc chiến “đã làm gia tăng các khuynh hướng toàn cầu đáng lo ngại, bao gồm sự gia tăng giá lương thực và nhiên liệu và sự gia tăng số người phải di tản.” Đặc biệt, theo Đức Hồng y, “cuộc xung đột cũng dẫn đến nguy cơ leo thang chiến tranh hạt nhân, một chủ đề mà trong nhiều thập kỷ phần lớn nhân loại vẫn không ý thức.” Đức Hồng y kêu gọi phối hợp hành động khẩn cấp bởi vì “cuộc chiến ở Ucraina không chỉ làm suy yếu chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân nhưng còn đặt chúng ta trước nguy cơ bị huỷ diệt bởi hạt nhân, cả do sự leo thang chiến tranh và do tai nạn”.

Về việc cải tổ Liên Hợp quốc, Đức Hồng y Parolin nói rằng cần phải sớm tìm được một thỏa thuận rộng rãi và đồng thuận đích thực trong nội bộ của Liên Hợp quốc nếu chúng ta muốn khôi phục uy tín quốc tế của tổ chức này như một gia đình quốc gia thực sự. Đức Hồng y cũng nhận định rằng quá trình này cũng cần bao gồm việc cải tổ các tổ chức có năng lực điều hành hiệu quả, chẳng hạn như Hội đồng Bảo an.Source link

administrator

Related Articles