Bế mạc lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân gia đình .

Bế mạc lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân gia đình .

Ngày 17/11/2018, Giáo Xứ An Bình long trọng kính mừng lễ các Thánh tử Đạo Việt Nam và cũng là dịp bế mạc lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân gia đình của 64 Anh Chị học viên và 31 Anh Chị Tân Tòng cũng được rửa tội trong dịp này .
Cầu xin Chúa Thánh Thần đổ tràn hồng ân xuống trên các Anh Chị.

administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *