Đức Hồng Y Sako kêu gọi bầu cử sớm để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Iraq

Đức Hồng Y Sako kêu gọi bầu cử sớm để giải quyết cuộc khủng hoảng ở IraqĐức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê ở Iraq lo ngại sâu sắc về tình hình chính trị bế tắc của đất nước, đồng thời kêu gọi bầu cử sớm, vì đây là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Đọc tất cả

 Source link

administrator

Related Articles