Đức Biển Đức : Công đồng Vatican II vừa có ý nghĩa vừa cần thiết

Đức Biển Đức : Công đồng Vatican II vừa có ý nghĩa vừa cần thiếtTrong lá thư gửi đến cha Dave Pivonka, viện trưởng Đại học của dòng Phanxicô ở Steubenville, bang Ohio, Hoa Kỳ, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI nhận định rằng Công đồng Vatican II “không chỉ có ý nghĩa, mà còn cần thiết.”

Hồng Thủy – Vatican News

Thư của Đức Biển Đức XVI đã được Cha Federico Lombardi, chủ tịch tổ chức Ratzinger Foundation, đọc tại buổi khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ X do Ratzinger Foundation tổ chức, từ ngày 20 đến 21/10/2022, với chủ đề “Giáo hội học của Joseph Ratzinger.”

Trong thư viết bằng tiếng Anh, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI nói rằng đó là “một vinh dự và niềm vui lớn đối với tôi khi tại Hoa Kỳ, tại Đại học dòng Phanxicô ở Steubenville, một Hội nghị chuyên đề quốc tế đang thảo luận về vấn đề Giáo hội học của tôi, do đó đặt suy nghĩ và nỗ lực của tôi vào dòng chảy lớn trong đó nó đã phát triển.”

Ngài nhắc lại nguồn gốc việc nghiên cứu Giáo hội học của ngài: “Khi tôi bắt đầu nghiên cứu thần học vào tháng 1/1946, không ai nghĩ đến một Công đồng Đại kết. Khi Đức Gioan XXIII thông báo về Công đồng, trước sự ngạc nhiên của mọi người, có rất nhiều nghi ngờ liệu có ý nghĩa hay không, liệu có khả thi hay không, để đưa những suy tư sâu sắc và các câu hỏi vào toàn bộ một tuyên bố của Công đồng và rồi đưa ra cho Giáo hội một định hướng cho cuộc hành trình xa hơn của mình.”

Và ngài khẳng định: “Trong thực tế, một Công đồng mới đã cho thấy đó là điều không chỉ quan trọng mà còn cần thiết.”

Trong Công đồng, lần đầu tiên vấn đề thần học về các tôn giáo và mối liên hệ giữa đức tin và thế giới duy lý trí đã tự biểu lộ trong tính triệt để của nó. Đức Biển Đức XVI cho biết, “Cả hai chủ đề đã không được dự đoán theo cách này trước đây. Điều này giải thích tại sao Vatican II lúc đầu được dự đoán nguy cơ sẽ gây bất ổn và rung chuyển Giáo hội hơn là mang lại cho Giáo hội một sự rõ ràng mới cho sứ mạng của mình.”

Đức nguyên Giáo hoàng kết thúc lá thư với “hy vọng rằng Hội nghị Chuyên đề Quốc tế tại Đại học Steubenville sẽ hữu ích trong nỗ lực hiểu biết đúng đắn về Giáo hội và thế giới trong thời đại của chúng ta.” (CNA 21/10/2022)Source link

administrator

Related Articles