Tòa Thánh ban hành Chính sách Đầu tư mới phù hợp với Học thuyết Xã hội của Giáo hội

Tòa Thánh ban hành Chính sách Đầu tư mới phù hợp với Học thuyết Xã hội của Giáo hộiTrong thông cáo báo chí được công bố ngày 19/7/2022, Bộ Kinh tế của Toà Thánh công bố một chính sách thống nhất mới về các khoản đầu tư tài chính của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican. Chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2022, nhắm tạo ra một khoản lợi tức đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Tòa thánh thông qua các khoản đầu tư phù hợp với các giáo huấn của Giáo hội.

Vatican News

Tài liệu đã được thảo luận trong Hội đồng Kinh tế và với các chuyên gia trong lĩnh vực này và được gửi tới những người đứng đầu các Bộ trong Giáo triều và những người đứng đầu các cơ sở và tổ chức có liên hệ với Tòa Thánh.

Thông cáo của Bộ Kinh tế nói rằng “Chính sách Đầu tư mới muốn đảm bảo rằng các khoản đầu tư nhằm đóng góp vào một thế giới công bằng và bền vững hơn; bảo tồn giá trị thực của tài sản ròng của Tòa thánh, và tạo ra lợi tức đủ để đóng góp một cách bền vững vào việc tài trợ cho các hoạt động của Tòa thánh; phù hợp với Giáo huấn của Giáo hội Công giáo, với việc loại trừ cụ thể các khoản đầu tư tài chính đi ngược lại với các nguyên tắc cơ bản của Giáo hội, chẳng hạn như sự thánh thiện của sự sống hoặc phẩm giá của con người hoặc công ích.”

Vì lý do này, thông cáo nói tiếp, điều quan trọng là các khoản đầu tư này “nhằm vào các hoạt động tài chính có bản chất sản xuất, loại trừ bất kỳ hoạt động nào mang tính đầu cơ.”

Chính sách đã được phê duyệt thử nghiệm trong 5 năm và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9/2022.

Thông cáo cũng giải thích cách triển khai Chính sách Đầu tư mới. “Các cơ quan của Giáo triều sẽ phải ủy thác các khoản đầu tư tài chính của họ cho APSA, chuyển tài sản lưu động của họ để đầu tư – hoặc chứng khoán của họ được gửi tại các ngân hàng ở nước ngoài hoặc tại chính ngân hàng Vatican – vào tài khoản APSA được thiết lập tại ngân hàng Vatican cho mục đích này.”

“APSA, với tư cách là tổ chức quản lý tài sản của Tòa thánh, sẽ thành lập một quỹ duy nhất cho Tòa thánh, và các khoản đầu tư vào các công cụ tài chính khác nhau sẽ hợp nhất vào đó, và sẽ có một tài khoản cho mỗi tổ chức, xử lý báo cáo và trả lợi nhuận.”

Cuối cùng, thông cáo báo chí cho biết Ủy ban Đầu tư mới, được thành lập theo Tông hiến Praedicate evangelium, “sẽ thực hiện – thông qua APSA – các cuộc tham vấn thích hợp nhằm thực hiện chiến lược đầu tư và sẽ đánh giá mức độ đầy đủ của các lựa chọn, đặc biệt chú ý đến việc tuân thủ các khoản đầu tư được thực hiện với các nguyên tắc của Học thuyết Xã hội của Giáo hội, cũng như các thông số lợi nhuận và rủi ro theo Chính sách đầu tư.”

Ngày 19/7/2022, Bộ Kinh tế Toà Thánh cũng đã công bố Quy chế của Ủy ban Đầu tư, cơ quan chịu trách nhiệm xác định các chiến lược đầu tư và đảm bảo việc thực hiện các chiến lược này một cách hiệu quả. (CSR_3009_2022)Source link

administrator

Related Articles