Niềm tin vào các Giáo hội Kitô ở Thuỵ Sĩ đang giảm

Niềm tin vào các Giáo hội Kitô ở Thuỵ Sĩ đang giảmTheo kết quả nghiên cứu gần đây của Viện Xã hội học Mục vụ, ở Thuỵ Sĩ, hiện tượng tục hoá tiếp tục gia tăng. Đồng thời niềm tin vào các Giáo hội truyền thống ngày càng giảm và số người rời bỏ Giáo hội ngày càng nhiều.

Ngọc Yến – Vatican News

Nghiên cứu được công bố vào ngày 06/9/2022 bởi Viện Xã hội học Mục vụ, một tổ chức được Giáo hội Công giáo tài trợ và có trụ sở tại St. Gallen. Nội dung công bố xác nhận rằng, các nghiên cứu về sự phát triển tôn giáo ở Thụy Sĩ trong những năm qua cho thấy, trong dân chúng đang có sự suy giảm cảm giác thuộc về một tôn giáo và số người tự nhận “không tôn giáo” đang tăng.

Ngay cả khi hơn 2/3 dân số Thụy Sĩ vẫn cảm thấy họ thuộc về một cộng đoàn tôn giáo, thì các thế hệ mới đang cho thấy ngày càng ít tin. 34,8% nhận mình là “không tôn giáo”. 30,8% tuyên xưng là Công giáo, và 24,1% nhận thuộc về Giáo hội Tin lành Cải cách. Các hệ phái Kitô khác chiếm 5% dân số, Hồi giáo 2,9%, Do Thái giáo 0,2% và các hình thức tôn giáo khác 2,3%.

Viện Xã hội học Mục vụ lưu ý rằng, bối cảnh tôn giáo của Thụy Sĩ đang thay đổi. Một sự tiến triển đáng chú ý được đánh dấu bằng sự mất niềm tin vào các Giáo hội. Xu hướng rời bỏ các tôn giáo ngày càng gia tăng, và mối liên hệ giữa các tín hữu và Giáo hội nhìn chung đang có chiều hướng đi xuống.

Nghiên cứu đặc biệt chú ý đến chiều kích gia đình, với kết luận rằng thuộc về tôn giáo hay không có tôn giáo đều do ảnh hưởng từ chính gia đình.

Một khía cạnh khác của cuộc nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ giữa tôn giáo và khuynh hướng chính trị. Viện Xã hội học Mục vụ lưu ý: “Định hướng tôn giáo được phản ánh trong ưu tiên đảng phái của người dân và trong nỗ lực thích ứng của các đảng phái chính trị. Ngày nay, ít có sự phân chia hệ phái, nhưng gia tăng những xung đột chính trị mới xung quanh các chủ đề tôn giáo và căn tính xã hội. Điều này khiến yếu tố tôn giáo phần nào tạo ảnh hưởng xung đột trong đời sống chính trị Thụy Sĩ”.Source link

administrator

Related Articles