Khoá học về đề tài “Cử hành bí tích Hoà giải ngày nay”

Khoá học về đề tài “Cử hành bí tích Hoà giải ngày nay”Toà Ân giải Tối cao sẽ tổ chức một khoá học về đề tài “Cử hành bí tích Hoà giải ngày nay” để giúp giải quyết một số vấn đề khó khăn chúng ta có thể gặp phải khi đến toà giải tội và tái khám phá vẻ đẹp giải thoát của cuộc gặp gỡ với Chúa Cha nhân từ qua bí tích, và cũng là cơ hội chia sẻ của những người đã trực tiếp cảm nghiệm niềm vui ơn tha thứ.

Hồng Thủy – Vatican News

Khoá học diễn ra trong hai ngày 13 và 14/10/2022 tại trụ sở của Toà Ân giải Tối cao, dưới hai hình thức: trực tiếp – giới hạn cho một số người đăng ký – và trực tuyến.

Những người muốn tham gia trực tiếp phải đăng ký bằng cách điền vào mẫu đăng ký trên trang web, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 19/9/2022.

Mọi người có thể tham dự từ xa cách tự do thông qua một liên kết phát trực tuyến trên kênh YouTube của Bộ Truyền Thông (https://www.youtube.com/c/VaticanNews). Trong cả hai trường hợp, việc tham dự sự kiện là hoàn toàn miễn phí.

Nội dung

Sau phần khai mạc vào chiều ngày 13/10/2022 với bài chia sẻ của Đức Hồng y Chánh Toà Ân giải Tối cao Mauro Piacenza, cha Fabio Rosini, Giám đốc Ban Ơn gọi của Giáo phận Roma, sẽ nói về “Thừa tác vụ tha thứ từ Chúa Giêsu đến các môn đệ”; sau đó giáo sư Mario Polia, Nhà sử học và nhân chủng học sẽ thuyết trình về đề tài “Ý thức về tội lỗi và khát vọng được tha thứ, từ kinh nghiệm của con người đến sự hoàn thiện thần học của nó”.

Vào ngày 14/10/2022, dưới sự hướng dẫn của ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, ngày học hỏi sẽ bắt đầu với bài thuyết trình của Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Toà Ân giải Tối cao với đề tài “Những lý do không đi xưng tội”; và của Giáo sư Angel García Ibáñez thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh Giá với chủ đề: “Từ bổn phận giải tội đến ơn giải tội. Những lý do cần có Bí tích Hòa giải”.

Cha Marco Panero, Cố vấn Toà Ân giải Tối cao, sẽ nói về chủ đề “Học cách xưng tội. Một phương pháp sư phạm về xưng tội.”

Vào ban chiều, đề tài “xét mình” sẽ được Cha Emilio González Magaña của Đại học Giáo hoàng Gregoriana trình bày.

Cuối khoá học sẽ có các chứng từ: “Những chứng nhân đã xưng tội và được tha thứ của Lòng Chúa Thương Xót trên thế giới. Những chứng từ về sự hoán cải của nữ diễn viên Beatrice Fazi, và của Valentina Cason và Ilaria Tedde của Cộng đoàn Những Chân trời Mới.” (ACI Stampa 14/09/2022)Source link

administrator

Related Articles