Hiệp ước “Nền kinh tế Phanxicô”: Xây dựng nền kinh tế theo Phúc Âm

Hiệp ước “Nền kinh tế Phanxicô”: Xây dựng nền kinh tế theo Phúc ÂmCác nhà kinh tế trẻ và Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký một Hiệp ước cải thiện hệ thống kinh tế toàn cầu nhằm cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người.

Hồng Thủy – Vatican News

Trong ngày cuối cùng của sự kiện “Nền Kinh tế Phanxicô”, Đức Thánh Cha đã cùng với hàng ngàn người trẻ từ hơn 120 quốc gia trên thế giới ký kết một Hiệp ước, được đại diện bởi Lily Ralyn Satidtanasarn, một bạn trẻ đến từ Thái Lan.

Trong Hiệp ước, họ cam kết tạo ra một nền kinh tế mới: “một nền kinh tế của hòa bình chứ không của chiến tranh, một nền kinh tế chống lại việc phổ biến vũ khí, đặc biệt là những thứ có sức hủy diệt khủng khiếp nhất, một nền kinh tế quan tâm đến việc sáng tạo và không cướp bóc nó ”.

Hiệp ước

Chúng tôi, những nhà kinh tế trẻ, những doanh nhân và những người tạo ra sự thay đổi,
được gọi đến Assisi từ mọi nơi trên thế giới,
nhận thức được trách nhiệm thuộc về thế hệ của chúng tôi,
hôm nay cam kết dấn thân, cách cá nhân và tập thể
dành cuộc sống của chúng tôi để nền kinh tế của ngày hôm nay và ngày mai trở thành nền kinh tế của Tin Mừng, và do đó:
một nền kinh tế của hòa bình và không của chiến tranh,
một nền kinh tế phản đối việc phổ biến vũ khí, đặc biệt là những vũ khí tàn phá nặng nề nhất,
một nền kinh tế quan tâm đến sự sáng tạo và không lạm dụng nó,
một nền kinh tế phục vụ con người, gia đình và sự sống, tôn trọng mọi phụ nữ, đàn ông và trẻ em, người già, và đặc biệt là những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất,
một nền kinh tế nơi sự quan tâm thay thế sự chối bỏ và thờ ơ dửng dưng,
một nền kinh tế không bỏ ai lại đàng sau, để xây dựng một xã hội trong đó những viên đá bị não trạng thống trị loại bỏ trở thành nền tảng,
một nền kinh tế công nhận và bảo vệ công việc an toàn và xứng phẩm giá cho mọi người,
một nền kinh tế mà tài chính là bạn và là đồng minh của nền kinh tế thực và của lao động chứ không phải chống lại chúng,
một nền kinh tế coi trọng và bảo vệ các nền văn hóa và truyền thống của các dân tộc, mọi sinh vật và tài nguyên thiên nhiên của Trái đất,
một nền kinh tế chống lại đói nghèo dưới mọi hình thức, giảm bớt bất bình đẳng và biết cách nói với Chúa Giêsu và thánh Phanxicô, “Phúc cho những người nghèo khó”,
một nền kinh tế được hướng dẫn bởi đạo đức của con người và mở lòng với sự siêu việt,
một nền kinh tế tạo ra của cải cho tất cả mọi người, tạo ra niềm vui chứ không chỉ sự giàu có, bởi vì hạnh phúc không được chia sẻ thì không trọn vẹn.
Chúng tôi tin tưởng vào nền kinh tế này. Đó không phải là một điều không tưởng, bởi vì chúng tôi đã và đang xây dựng nó. Và một số người trong chúng ta, vào những buổi sáng đặc biệt tươi sáng, đã nhìn thấy nơi bắt đầu của miền đất hứa.


Assisi, ngày 24 tháng 9 năm 2022
Các nhà kinh tế, doanh nhân, người tạo ra sự thay đổi, sinh viên và người lao động

 

 Source link

administrator

Related Articles