Giáo xứ An Bình dâng lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse .

Cha cố Giuse là Cha chánh xứ tiên khởi của giáo xứ An Bình . Trong 35 năm quản xứ ( 1965-2000) Cha Giuse cùng giáo dân lần lượt khởi công xây dựng khánh thành nhà xứ ( 1966), nhà thờ ( 1968) và đài Đức Mẹ (1990).Bên cạnh đó, Cha Giuse còn giúp đỡ đời sống đức tin của cộng đoàn ngày thêm vững mạnh và các sinh hoạt mục vụ đi vào nề nếp, ổn định.
xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Ngài về những hy sinh đóng góp của Ngài cho giáo xứ An Bình .

Một số hình ảnh trong thánh lễ

administrator

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *