Đức Thánh Cha khởi xướng một cuộc đối thoại về các thừa tác vụ giáo dân

Đức Thánh Cha khởi xướng một cuộc đối thoại về các thừa tác vụ giáo dânTrong sứ điệp gửi đến các giám mục, linh mục, phó tế, những người thánh hiến và giáo dân, dịp kỷ niệm 50 năm Tông thư “Ministeria quaedam-Một số Thừa tác vụ” của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, Đức Thánh Cha kêu gọi mở một cuộc đối thoại với các Hội đồng Giám mục để tiếp tục con đường đã được đề ra cách đây 50 năm.

Đọc tất cả

 Source link

administrator

Related Articles