ĐTC mời các thành viên Uỷ ban Đối thoại Công giáo-Tin Lành Ngũ tuần nhiệt thành loan báo Tin Mừng

ĐTC mời các thành viên Uỷ ban Đối thoại Công giáo-Tin Lành Ngũ tuần nhiệt thành loan báo Tin MừngNgày 8/7/2022, trong sứ điệp gửi các thành viên Uỷ ban Đối thoại Công giáo-Tin Lành Ngũ tuần nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục đối thoại, canh tân lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng và bày tỏ tình yêu có sức biến đổi của Thiên Chúa cho tha nhân.

Hồng Thủy – Vatican News

Được thành lập năm 1972, mục tiêu của Uỷ ban Đối thoại Công giáo-Tin Lành Ngũ tuần là thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau trong các vấn đề đức tin và thực hành. Sự trao đổi chân thành và thảo luận thẳng thắn về lập trường và thực hành của hai truyền thống đã là nguyên tắc chỉ đạo của các cuộc đối thoại này, bao gồm các buổi cầu nguyện hàng ngày do người Công giáo và tín hữu Tin Lành Ngũ tuần luân phiên hướng dẫn.

Giúp tha nhân cảm nghiệm tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong hơn 50 năm qua, Ủy ban đã cùng nhau hành trình “nhằm xây dựng mối quan hệ hữu nghị, liên đới và hiểu biết lẫn nhau” giữa những tín hữu Công giáo và Tin Lành Ngũ tuần. Ngài hy vọng dịp kỷ niệm này sẽ củng cố những mối dây liên kết này và canh tân lòng nhiệt thành của các thành viên trong việc loan báo, với tư cách là các môn đệ truyền giáo, niềm vui của Tin Mừng trong cộng đồng Giáo hội và trong toàn xã hội.

Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng “bằng cách làm chứng cho lời cầu nguyện của Chúa xin cho tất cả nên một, quý vị sẽ có thể giúp anh chị em của chúng ta cảm nghiệm trong tâm hồn họ và sống sức mạnh biến đổi của tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa.”Source link

administrator

Related Articles