ĐTC chào Phái đoàn Các Dân tộc Bản địa ở Québec

ĐTC chào Phái đoàn Các Dân tộc Bản địa ở QuébecSáng thứ Sáu ngày 29/7, ĐTC bắt đầu ngày tông du thứ sáu tại Canada với thánh lễ riêng tại Toà Tổng Giám Mục Québec. Kế đến, lúc 9 giờ sáng giờ địa phương, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, cũng tại Toà Tổng Giám Mục, ngài có cuộc gặp riêng với các tu sĩ Dòng Tên tại Canada, cuộc gặp kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Sau đó, ngài gặp Phái đoàn Các Dân tộc Bản địa ở Québec đến chào ngài trước khi ngài rời Québec, bay đến Iqaluit để gặp giới trẻ và người già trước khi trở về lại Roma.

Đọc tất cả

 Source link

administrator

Related Articles