Do đau đầu gối, ĐTC không chủ sự lễ Mình Máu Thánh năm nay

Do đau đầu gối, ĐTC không chủ sự lễ Mình Máu Thánh năm nayNgày 13/6/2022 Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo rằng do đau đầu gối, năm nay Đức Thánh Cha sẽ không chủ sự lễ Mình Máu Thánh hay kiệu Mình Thánh Chúa như truyền thống.

Hồng Thủy – Vatican News

Thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh nói rằng “Do những hạn chế của chứng đau đầu gối của Đức Giáo Hoàng và vì những nhu cầu phụng vụ đặc biệt của việc cử hành, Thánh Lễ và kiệu Mình Thánh với Phép lành Thánh Thể sẽ không được cử hành vào Lễ Trọng Mình Thánh Chúa Kitô.”

Trong những năm đầu triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục truyền thống chủ sự Thánh lễ tại sân đền thờ thánh Gioan Lateranô và cuộc rước kiệu Mình Thánh với các tín hữu đến đền thờ Đức Bà Cả cách đó hơn một cây số.

Trong những năm sau đó ngài đã quyết định chia sẻ truyền thống này bằng việc cử hành Thánh lễ và cuộc rước kiệu Thánh Thể với các giáo xứ và những vùng khác khau xung quanh Roma.

Tuy nhiên, trong hai năm qua, do đại dịch Covid-19 và để tránh lây lan virus, lễ Mình Máu Thánh được Đức Thánh Cha cử hành trong đền thờ thánh Phêrô với số tín hữu giới hạn, và không có kiệu Mình Thánh. Source link

administrator

Related Articles