Các quy định về việc tân trang doanh trại Vệ binh Thụy Sĩ đã được phê duyệt

Các quy định về việc tân trang doanh trại Vệ binh Thụy Sĩ đã được phê duyệtTheo Quy chế đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn, Ủy ban Kiểm soát do Đức Hồng y Parolin làm chủ tịch sẽ có nhiệm vụ điều phối các giai đoạn lập kế hoạch các công trình và giám sát việc cấp vốn cho dự án phù hợp với luật pháp của Vatican và các nghĩa vụ quốc tế.

Văn Yên, SJ – Vatican News

Qua Phúc chiếu được Phòng Báo chí của Tòa thánh công bố hôm 3/9 với chữ ký của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha đã phê duyệt Quy chế của Ủy ban Kiểm soát đối với dự án đổi mới doanh trại của Đội vệ binh Thụy Sĩ của Giáo hoàng.

Ủy ban Kiểm soát, có trụ sở tại Phủ Quốc Vụ Khanh và chính ĐHY Parolin làm chủ tịch, “có nhiệm vụ điều phối các giai đoạn của kế hoạch hoạt động và giám sát việc cấp vốn cho dự án, theo luật pháp Vatican và các nghĩa vụ quốc tế”. Ủy ban Kiểm soát, là “cơ quan ra quyết định cho tất cả các vấn đề liên quan đến dự án, bao gồm cả việc xác định thời gian thực hiện”, có thể tận dụng sự hỗ trợ của các nhóm kỹ thuật được thành lập đặc biệt cho dự án này.

Các thành viên theo quyền của Ủy ban bao gồm trợ lý Tổng Vụ của Phủ Quốc Vụ Khanh với chức năng điều phối, tổng thư ký của Phủ Thống Đốc, thư ký Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, giám đốc Phân ngành Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ của Phủ Thống Đốc và chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Di tích Lịch sử và Nghệ thuật của Tòa thánh.Source link

administrator

Related Articles