Các giám mục Ý yêu cầu Chính phủ mới phục vụ mọi người, bắt đầu từ những người yếu nhất

Các giám mục Ý yêu cầu Chính phủ mới phục vụ mọi người, bắt đầu từ những người yếu nhấtNhân các cuộc bỏ phiếu mới đây ở Ý, Hội đồng Giám mục Ý (CEI) đã yêu cầu những người được bầu chọn “hoàn thành nhiệm vụ của họ như là ‘trách nhiệm cao cả’, trong việc phục vụ tất cả mọi người, bắt đầu từ những người yếu nhất và không được bảo vệ nhất.”

Hồng Thủy – Vatican News

Tham gia vào xã hội

Trước hết, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng y Matteo Zuppi, than thở về tình trạng không đi bỏ phiếu ngày càng gia tăng, cụ thể là ngày bầu cử vào Chúa Nhật tuần 25/9/2022, với tỷ lệ người bỏ phiếu thấp chưa từng có.

Đức Hồng y nhận định: “Đó là một triệu chứng của một sự bất ổn mà chúng ta không thể bác bỏ một cách hời hợt nhưng phải lắng nghe nó. Vì lý do này, với xác tín hơn, chúng tôi lặp lại lời mời gọi ‘trở thành những nhân vật chính của tương lai’, biết rằng cần phải xây dựng lại một kết cấu của các mối quan hệ giữa con người với nhau, điều mà ngay cả chính trị cũng không thể làm được.”

Các thách đố của xã hội Ý

Ngoài ra, Đức Hồng Y Zuppi nhắc lại lời kêu gọi do Hội đồng Giám mục Thường trực đưa ra trước cuộc bầu cử, trong đó những thách thức chính của xã hội Ý được nêu ra là “sự gia tăng liên tục và đáng lo ngại về nghèo đói, mùa đông dân số, việc bảo vệ người già, khoảng cách giữa các vùng lãnh thổ, quá trình chuyển đổi sinh thái và khủng hoảng năng lượng, bảo vệ việc làm, đặc biệt là đối với thanh niên, tiếp nhận, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập người di cư, khắc phục bệnh bàn giấy, cải cách sự thể hiện dân chủ của Nhà nước và luật bầu cử.”

Thi hành trách nhiệm cao cả

Vì lý do này, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã yêu cầu “những người được bầu phải thực hiện nhiệm vụ của mình như một ‘trách nhiệm cao cả’, phục vụ tất cả, bắt đầu từ những người yếu nhất và không được bảo vệ”.

Ngài viết: “Giáo hội, như đã được nhắc lại, ‘sẽ tiếp tục chỉ ra, cách nghiêm khắc nếu cần thiết, các công ích và sự không tư lợi, việc bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm của cá nhân và của cộng đồng.” Về phần mình, trong khi tôn trọng các động lực dân chủ và sự phân biệt vai trò, Giáo hội sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy một xã hội công bằng hơn.”

Sau cuộc bầu cử được tổ chức vào Chúa Nhật 25/9/2022 tại Ý, Thủ tướng Chính phủ sẽ là bà Giorgia Meloni, lãnh đạo của đảng “Fratelli d’Italia”, người sẽ cầm quyền trong liên minh với hai đảng “La Liga” và “Forza Italia”. (ACI Prensa 29/09/2022)Source link

administrator

Related Articles