Toà Thánh kêu gọi bảo vệ thường xuyên, đầy đủ và hiệu quả trẻ vị thành niên

Toà Thánh kêu gọi bảo vệ thường xuyên, đầy đủ và hiệu quả trẻ vị thành niênTại cuộc họp bổ sung lần thứ ba của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), về chủ đề bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn người, Phái đoàn Toà Thánh kêu gọi bảo vệ thường xuyên, đầy đủ và hiệu quả trẻ vị thành niên. Phải thực hiện mọi nỗ lực nhằm bảo đảm các nạn nhân trẻ em có thể sống và phục hồi bình an và trong môi trường gia đình.

Ngọc Yến – Vatican News

Trong bài phát biểu tại cuộc họp, trước hết phái đoàn Toà Thánh nhận định rằng các công ước quốc tế, các quy chế khu vực, các quy định và nhiều luật quốc gia nhấn mạnh sự cần thiết bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho trẻ em. Nhưng thực tế tất cả những điều này vẫn chưa đủ để bảo vệ trẻ em không trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Theo Toà Thánh việc bảo vệ trẻ em trước hết đến từ gia đình, gia đình cần phải được củng cố. Vì thế các chính sách và các chương trình phải cung cấp cho các gia đình các công cụ thiết yếu để bảo vệ và nuôi dạy trẻ em, như chăm sóc sức khoẻ, nơi ở và giáo dục tốt.

Toà Thánh nhấn mạnh: “Các quy định quốc tế và quốc gia về luật chống buôn người phải được cập nhật liên tục để bảo đảm việc bảo vệ các trẻ em khỏi bị lạm dụng tính dục và lao động một cách thường xuyên, đầy đủ và hiệu quả. Phải xem xét các trường hợp khác nhau của nạn buôn người. Nghĩa là bảo vệ trẻ vị thành niên từ thế giới kỹ thuật số đến bảo vệ các em khỏi hậu quả chiến tranh và dọc theo các tuyến đường di cư”.

Về vai trò của gia đình trong việc bảo vệ trẻ em, Toà Thánh cho rằng phải thực hiện mọi nỗ lực nhằm bảo đảm các nạn nhân trẻ em có thể sống và phục hồi bình an và trong môi trường gia đình. Do đó, các quy định và biện pháp phù hợp phải được thực hiện, để bảo đảm các nguyên tắc cho lợi ích tốt nhất của trẻ em và vai trò không thể thay thế của gia đình là một điều cần được ưu tiên xem xét, đối với tất cả những quyềt định có ảnh hưởng cơ bản đến cuộc sống của trẻ em.Source link

administrator

Related Articles