• 07/07/2022
  • Last Update 17/06/2022 10:24 chiều
  • Australia

Lời Chúa

“Lời Chúa là đèn rọi bước chân con

Ánh sáng cho nẻo đường con đi”