• 02/03/2024
  • Last Update 01/01/2024 11:07 sáng
  • Australia

Lời Chúa

“Lời Chúa là đèn rọi bước chân con

Ánh sáng cho nẻo đường con đi”