Bản tin Hiệp hành #20 | Không có cầu nguyện sẽ không có Thượng Hội Đồng

Bản tin Hiệp hành #20 | Không có cầu nguyện sẽ không có Thượng Hội ĐồngĐể khuyến khích sự tham gia và kêu gọi lời cầu nguyện trợ giúp từ các cộng đoàn địa phương cho các thành viên tham dự Đại hội Thượng Hội Đồng, bản văn “Phép lành trọng thể” đã được Ban Tổng Thư ký chuẩn bị để các cộng đoàn địa phương có thể đọc, đặc biệt là vào cuối Thánh lễ Chúa nhật, cùng với những ý cầu nguyện cụ thể, để có thể dùng như Lời nguyện giáo dân trong các Thánh lễ Chúa Nhật trong thời gian Thượng Hội Đồng diễn ra.

Đọc tất cả

 Source link

administrator

Related Articles